26è Premi Ciutat de Cornellà (et al…)

Ei! Normalment aquí no es pengen temes de concursos si no és que ens arribem de forma directa. I en aquest cas ha estat així! Fins el 30 de juny encara som a temps e participar al concurs de còmics de Cornellà, les bases del qual trobareu tot seguit. (Recordo vivament que és el típic concurs on participàvem tots els companys de l’escola de dibuix, “años ha”!)

Per una banda hi ha el concurs, per una altra la votació al 17è Premi Ivà al millor historietista professional i, per una altra banda, la butlleta d’un nou premi que es fa en col·laboració amb el setmanari El Triangle, que enguany celebra el seu 20è aniversari.

Novetats per l’edició d’enguany (tal i com han arribat):

– Respecte els premis:

El premi “Ciutat de Cornellà”, a més d’estar dotat amb 1.200€, un lot de còmics valorat en 300€, i la publicació de l’obra a la revista Viu Cornellà, aquest any el premiat també s’emportarà un viatge al festival d’Angoulême del gener de 2.011.
El premi a la millor historieta d’humor, premi concedit per Ediciones El Jueves, a més d’estar dotat amb 601€, també s’inclou la publicació d’una tira còmica a la revista El Jueves.
El premi a la millor tira política, premi concedit pel setmanari El Triangle, amb motiu del seu 20è aniversari, està dotat amb 300€, més la col·laboració setmanal durant un any (publicada a la web i/o revista), valorada en 1.400€, més una subscripció anual del setmanari valorada en 135€.
I cal recordar que l’any passat van introduir un nou premi, Animació i còmic, dotat amb 400€.

– Respecte el premi Ivà:
Enguany s’ha modificat la forma de votació, ja que han introduït un llistat, confeccionat pels membres del jurat del 25è concurs del còmic, amb cinc candidats que tots podem votar. Juan Álvarez i Jorge Gómez; Horacio Altuna; Joan Picanyol; Kim; Maikel.
Les votacions també es podran fer a través de l’apartat de Còmics del departament de Joventut de la pàgina web de l’ajuntament de Cornellà.

Les obres a concurs s’han d’enviar a:

TRAILER, Servei d’informació Jove
Carrer Mossèn Andreu, número 17
Cornellà de Llobregat CP 08940

Per a més informació, cop de web:
http://www.cornellaweb.cat/joventut

I, a continuació, les bases i altra informació que ens ha arribat…

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat convoca el 26è Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà” d’acord amb les següents bases:

Concursants

S’estableixen dues categories:

Categoria júnior: joves que a 31 de desembre de 2010 tinguin entre 12 i 16 anys.
Categoria sènior: joves que a 31 de desembre de 2010 tinguin entre 17 i 30 anys.

Cada participant hi podrà presentar només una obra.

Tema, llengua, modalitat i format

El tema serà lliure, però els personatges hauran de ser originals, de creació pròpia i inèdits; i el contingut de les obres no podrà atemptar contra la dignitat de les persones i dels animals. Els treballs es podran presentar en català o en castellà.

Els treballs podran ser realitzats en blanc i negre o en color, i s’haurà de presentar al concurs l’obra original (se n’exclouen les còpies), que podrà ser feta amb tècnica lliure. En cas de presentar-se en suport CD, igualment s’haurà de presentar imprès en format DIN A-3, i amb resolució de 300 píxels/polzada.

Les obres tindran una extensió de 2 a 4 pàgines de format únic DIN A-3 (29′7 x 42). En la categoria júnior l’extensió serà d’1 ó 2 pàgines de format únic DIN A-3 (29′7 x 42).

Modalitat animació i còmic

Les obres presentades a aquesta modalitat, també hauran de ser originals, de creació pròpia i inèdites. Podran ser realitzades amb qualsevol tècnica d’animació (2D, 3D, Stop Motion, plastilina, Flash…). Hauran de tenir una extensió de 30 segons a 2 minuts, amb format .flv, .avi, .mpeg o .mov. S’hauran de presentar dues còpies en DVD, una a resolució 320×240 i una altra a resolució 720×576.

Presentació

Els treballs es presentaran sota un títol o un lema, juntament amb el full d’inscripció amb les dades personals de l’autor (nom i cognoms, adreça, telèfon, professió i edat) i fotocòpia del DNI. La presentació de les obres es pot fer individualment o de manera conjunta entre guionista i dibuixant.

Lloc i termini de presentació

Els originals s’hauran de fer arribar, personalment o per correu, a TRAILER Servei d’Informació Jove, carrer Mossèn Andreu, núm. 17, 08940 Cornellà de Llobregat, abans del 30 de juny de 2010. Seran acceptats tots els treballs que portin aquesta data en el mata-segells de correus.

Exposició i propietat de les obres

Amb els treballs presentats i posteriorment seleccionats pel jurat (els premiats de les dues categories; una selecció de, com a màxim, 25 obres més de còmic, i la totalitat de les d’animació) es farà una exposició dintre de la “Mostra del Còmic a Cornellà 2010″ (octubre-novembre) i aquestes mateixes seran exposades a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà.

Un cop acabada l’exposició, els originals seran retornats als autors que ho sol·licitin. Totes les obres són propietat dels autors. L’organització es reserva el dret de reproduir les obres premiades, durant un any, període després del qual el dret serà dels autors.

Premis

S’estableixen els premis següents:

Categoria júnior:
Premi al millor autor júnior, 250€, més un lot de còmics valorat en 300€ (donat per Edicions B).

Categoria sènior:
Premi Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà”, 1.200€, un lot de còmics valorat en 300€ (donat per Edicions Glénat), la publicació de l’obra a la revista Viu Cornellà, i un viatge al festival d’Angoulême (gener 2011).
Premi a la millor historieta d’humor, 601€ (concedit per Edicions “El Jueves”), més la publicació d’una tira còmica a la revista El Jueves.
Premi al millor guió, 500€ (concedit pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) més un lot de còmics valorat en 150€ (donat per Planeta DeAgostini).
Premi a la millor historieta en català, 460€ (concedit pel Centre de Normalització Lingüística de Cornellà de Llobregat) més un lot de còmics valorat en 150€ (donat per Planeta DeAgostini).
Premi al millor autor local, 400€ (aquest premi és en metàl·lic però l’autor haurà de fer quatre tires còmiques que es publicaran a quatre números de la revista Viu Cornellà), més un curs de còmic intensiu a escollir pel premiat (donat per l’Escola de Còmic Joso).
Premi animació i còmic, 400€.
I tres mencions especials, més un lot de còmics valorat en 100€ cadascun (donat per Norma Editorial).

Cap autor no podrà beneficiar-se de més d’un premi.

El lliurament de premis es farà durant l’acte d’inauguració de l’exposició de les millors obres seleccionades pel jurat (octubre 2010). A tots els premiats se’ls lliurarà també una placa commemorativa i un lot de còmics (donat per Edicions “El Jueves” i Edicions “La Cúpula”).

Jurat

Un jurat qualificat escollirà les millors obres. El veredicte es donarà a conèixer públicament el mateix dia de la decisió del jurat (juliol). Si, a parer del jurat, els treballs presentats no tenen prou qualitat, els premis podran ser declarats deserts.

Altres determinacions

Els autors que presentin obres al concurs també hauran d’adjuntar el full de votació al premi IVÀ emplenada.

La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

L’organització podrà introduir-hi, si ho creu necessari, les modificacions que li semblin convenients per al funcionament del concurs. L’organització es reserva el dret de publicar les obres premiades. També tindrà cura de les obres presentades al concurs, però no es fa responsable de la seva integritat en el cas de danys fortuïts i/o involuntaris.

FULL DE VOTACIÓ DEL PREMI “IVÀ”

L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat convoca el 17è Premi “Ivà” al millor historietista professional, que serà triat mitjançant votació popular, a partir del llistat de candidats que han proposat els membres del jurat del 25è Concurs de Còmics “Ciutat de Cornellà”. Les votacions es podran realitzar emplenant el full de votació o emplenant la fitxa que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat:

http://nou.cornellaweb.com/ca/Joventut.asp

Els candidats són:

Horacio Altuna

Joan Picanyol

Kim

Maikel

Juan Álvarez i Jorge Gómez

__
DONO EL MEU VOT A
NOM I COGNOMS
EDAT
ADREÇA
LOCALITAT
C.P.
TELÈFON
SIGNATURA
DATA

Entre els votants es sortejarà un lot de còmics valorat en 150€.
Termini de presentació, abans del 30 de juny de 2010.

PREMI A LA MILLOR TIRA POLÍTICA, donat pel setmanari El Triangle

El setmanari El Triangle, amb motiu del seu 20è aniversari amplia enguany la seva col·laboració amb el concurs de còmics “Ciutat de Cornellà” amb la creació del premi a la millor tira política. Aquest premi s’inclou a la categoria sènior, per joves que a 31 de desembre de 2010 tinguin entre 17 i 30 anys.

Cada participant ha de presentar un mínim de 3 obres que han de tenir el format 25×9’3. Poden ser en blanc i negre o en color, en català, i s’hauran de presentar les obres originals (se n’exclouen les còpies), que podran ser fetes amb tècnica lliure. Els personatges han de ser de creació pròpia podent-se representar personatges públics suficientment coneguts de la vida social,política i cultural.

El premi és de 300€, més la col·laboració setmanal durant un any (publicada a la web i/o revista), valorada en 1.400€, més una subscripció anual del setmanari valorada en 135€.

Per a més informació sobre forma, lloc i termini de presentació, exposició i propietat de les obres, jurat i altres determinacions, adreceu-vos a les bases del 26è concurs de còmics “Ciutat de Cornellà”.

Encara no hi ha cap comentari.

Deixa un comentari